REGULAMIN

REGULAMIN HOTELU

 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez zameldowanie w hotelu. Dokonując ww. czynności, gość potwierdza, iż zapoznał się i akceptuje warunki regulaminu.
 2. Regulamin hotelowy dostępny jest do wglądu w recepcji, a także na stronie www.karczmapodmlynem.pl
 3. Skrócony regulamin dostępny jest w każdym pokoju.
 4. Pokój hotelowy wynajmowany jest na doby.
 5. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 12.00, a kończy o 11.00 dnia następnego.
 6. Podstawą do zameldowania gościa jest okazanie pracownikowi recepcji ważnego dokumentu tożsamości z aktualnym zdjęciem.
 7. Płatność za pobyt należy uregulować w dniu przyjazdu.
 8. Dla rezerwacji dłuższej niż 3 doby należy wpłacić na konto hotelu 50 % wartości pobytu jako gwarancję rezerwacji w terminie nie krótszym niż na 14 dni przed planowanym przyjazdem. W przypadku rezygnacji z rezerwacji w terminie krótszym niż na 3 dni do przyjazdu zaliczka nie zostanie zwrócona.
 9. W przypadku wcześniejszego wyjazdu gościa z hotelu płatność nie zostanie zwrócona.
 10. Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił opłatę.
 11. Pozostanie w pokoju dłużej niż do godz. 11.00 jest traktowane jako przedłużenie doby i zostanie naliczona opłata za kolejną dobę.
 12. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym w godz. 7.00 do 22.00.
 13. Przebywanie osób niezameldowanych w pokoju hotelowym po godz. 22.00 jest równoznaczne z wyrażeniem zgody przez najmującego pokój gościa na odpłatne dokwaterowanie mu tych osób do pokoju według aktualnej ceny dostawki.
 14. Przez cały czas pobytu dzieci poniżej 12 roku życia muszą znajdować się pod stałą opieką osoby dorosłej. Za zachowania dzieci, w tym poczynione przez nie szkody, odpowiadają opiekunowie prawni dzieci.
 15. Na terenie hotelu (z wyłączeniem miejsc do tego przeznaczonych) obowiązuje bezwzględny zakaz palenia.
 16. Złamanie powyższego zakazu grozi karą w wysokości 1 000 zł oraz wyrzuceniem z obiektu.
 17. W hotelu obowiązuje zachowanie ciszy nocnej od godz. 22.00 do 6.00 dnia następnego.
 18. Gość ponosi pełną odpowiedzialność materialną oraz prawną za zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotów oraz urządzeń wyposażenia hotelu powstałe z jego winy lub z winy osób go odwiedzających.
 19. Gość powinien zawiadomić Recepcję o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 20. Ze względu na bezpieczeństwo pożarowe zabronione jest używanie w pokojach grzałek, żelazek i innych urządzeń produkujących dym lub parę, niestanowiących wyposażenia pokoju.
 21. Odpowiedzialność hotelu z tytułu utraty lub uszkodzenia rzeczy wniesionych przez gościa do hotelu regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego. Odpowiedzialność hotelu podlega ograniczeniu, jeśli rzeczy te nie zostaną złożone do depozytu recepcji. Hotel ma prawo odmówić przyjęcia na przechowywanie pieniędzy, papierów wartościowych i cennych przedmiotów, w szczególności kosztowności i przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną, jeżeli zagrażają bezpieczeństwu albo mają zbyt dużą wartość w stosunku do wielkości lub standardu hotelu albo zajmują zbyt dużo miejsca.
 22. Przedmioty osobiste pozostawione przez gościa zostaną odesłane na jego koszt pod wskazany adres. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji hotel przechowa je przez 3 miesiące, a następnie odda na cele charytatywne bądź do użytku publicznego.
 23. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na parkingu hotelowym czy poza terenem hotelu.
 24. Hotel nie akceptuje zwierząt.
 25. Gość hotelowy bezpłatnie może skorzystać z parkingu, basenu, siłowni oraz sauny, a także z 50 % rabatu na usługę solarium oraz 10 % rabatu w części restauracyjnej po wcześniejszym okazaniu karty pobytu, która do tego rabatu upoważnia. Rabat nie dotyczy alkoholi oraz zimnych napojów.
 26. Śniadania wydawane są w formie bufetu szwedzkiego od godz. 7.00 do 10.00.
 27. Hotel oferuje usługę prania oraz prasowania odzieży za dodatkową opłatą. Aktualny cennik dostępny w recepcji.

Zespół hotelu "Karczma pod Młynem" dołoży wszelkich starań, aby Państwa pobyt spełnił wszelkie oczekiwania.
Życzymy miłego pobytu !