RESTAURACJA

Karczma pod Młynem powstała w 1992 roku w Katowicach. Swą nazwę Karczma zawdzięcza usytuowaniu w dzielnicy "Pod Młynem", gdzie na pocz±tku XVIII wieku powstał kamienny młyn parowy. W pobliżu lokalu mieścił się tor samochodowy, oraz karuzela mechaniczna dla dzieci.
W pierwszą rocznicę zorganizowano tradycyjny festyn Śląski.


Zdjęcia: